Visual Studio 2022 Ent Pro key

作者: koic 分类: keys 发布时间: 2023-02-20 14:06

Visual Studio 2022
Pro:TD244-P4NB7-YQ6XK-Y8MMM-YWV2J
Enterprise:
VHF9H-NXBBB-638P6-6JHCY-88JWH

2022都出来了,一直用的是2010,连2012都没怎么玩过。等我换台牛掰一点的电脑再试下看。

https://visualstudio.microsoft.com/zh-hans/downloads/,下载地址在这

发表回复